Uvjeti i odredbe

Članak 1 - Opće odredbe

 1. Korisnik koji se kreće ovim područjem pristupa Istarskom tartufima, dostupan putem url-a: https://www.tartufoistriano.com. Pregledavanje i prijenos narudžbenice na web-mjestu podrazumijeva prihvaćanje Uvjeta i Politike zaštite podataka usvojenih od strane navedene stranice.
 2. Ovi Opći uvjeti prodaje primjenjuju se na prodaju proizvoda s isključivim upućivanjem na kupnju obavljenu na stranici u skladu s odredbama Dijela III, Glave III, Poglavlje I, Potrošački zakonik (Zakonodavna uredba br. 206/05 izmijenjena Zakonskom uredbom br. 21/14 i Zakonodavna uredba 70/03) od

COSLOVICH FOOD JDOO tvrtka       
Sjedište: M. LAGINJE 16B - 52428 - OPRTALJ (Hrvatska)   
PDV broj: HR19589411295

 

 1. Korisnik je dužan, prije pristupa proizvodima koje pruža stranica, pročitati ove Opće uvjete prodaje koji su općenito i nedvojbeno prihvaćeni u trenutku kupnje.
 2. Korisnik se poziva da preuzme i ispiše kopiju obrasca za kupnju i ovih Općih uvjeta prodaje čije uvjete Istarski tartuf zadržava pravo jednostrane izmjene i bez prethodne najave.

Članak 2 - Objekt

 1. Ovi Opći uvjeti prodaje uređuju ponudu, prosljeđivanje i prihvaćanje narudžbi za proizvode na istarskom tartuf, ali ne reguliraju pružanje usluga ili prodaju proizvoda od strane drugih strana osim prodavača koji su prisutni na istoj stranici. putem poveznica, bannera ili drugih hipertekstualnih veza.
 2. Prije narudžbe i kupnje proizvoda i usluga različitih subjekata, predlažemo da provjerite njihove prodajne uvjete.

Članak 3. - Zaključivanje ugovora

 1. Za sklapanje kupoprodajnog ugovora potrebno je ispuniti obrazac u elektroničkom obliku i poslati ga slijedeći odgovarajuće upute.
 2. Sadrži upućivanje na Opće uvjete prodaje, slike svakog proizvoda i njegovu cijenu, način plaćanja koji se može koristiti, načine dostave kupljenih proizvoda i relativne troškove dostave i dostave, referencu na uvjete za ostvariti pravo na povlačenje; način i vrijeme vraćanja kupljenih proizvoda.
 3. Prije sklapanja ugovora od vas će se tražiti da potvrdite da ste pročitali Opće uvjete prodaje uključujući informacije o pravu na odustanak i obradi osobnih podataka.
 4. Ugovor je sklopljen kada prodavatelj zaprimi obrazac koji je ispunio korisnik, nakon provjere točnosti podataka sadržanih u njemu.
 5. Korisnik će biti dužan platiti cijenu od trenutka dovršetka postupka online prosljeđivanja narudžbe. To će se učiniti klikom na gumb "Naruči" na kraju čarobnjaka.
 6. Nakon što je ugovor sklopljen, prodavatelj preuzima odgovornost za njegovu utaju.

Članak 4 - Registrirani korisnici

 1. Prilikom dovršetka registracijskih postupaka, korisnik se obvezuje pridržavati se uputa na stranici te davati svoje osobne podatke ispravno i istinito.
 2. Potvrda će u svakom slučaju izuzeti Istarski tartuf svake odgovornosti u vezi s podacima koje je korisnik dostavio. Korisnik se obvezuje odmah obavijestiti Istarski tartuf o svakoj varijaciji svojih podataka u bilo kojem trenutku priopćenih.
 3. Ako korisnik tada priopći netočne ili nepotpune podatke ili čak u slučaju da postoji spor zainteresiranih strana oko izvršenih uplata, Istarski tartuf će imati pravo ne aktivirati ili obustaviti uslugu dok se povezani nedostaci ne otklone.
 4. Prilikom prvog zahtjeva za aktivacijom profila od strane korisnika, Istarski tartuf će dodijeliti isto korisničko ime i lozinku. Potonji potvrđuje da ovi identifikatori predstavljaju sustav za provjeru valjanosti pristupa korisnika uslugama i jedini sustav prikladan za identifikaciju korisnika kojem će se radnje izvršene putem takvog pristupa pripisati i imati obvezujući učinak prema njemu.
 5. Korisnik se obvezuje čuvati tajnost svojih pristupnih podataka te ih čuvati s dužnom pažnjom i pažnjom te ih neće, čak ni privremeno, prenositi trećim osobama.

Članak 5 - Dostupnost proizvoda

 1. Dostupnost proizvoda odnosi se na stvarnu dostupnost u trenutku kada korisnik izvrši narudžbu. Ova dostupnost se u svakom slučaju mora smatrati isključivo indikativnom jer se, zbog istovremene prisutnosti više korisnika na stranici, proizvodi mogu prodati drugim kupcima prije potvrde narudžbe.
 2. Čak i nakon slanja e-pošte s potvrdom narudžbe može doći do slučajeva djelomične ili potpune nedostupnosti robe zbog svježine kupljenih proizvoda koji se moraju ručno birati. U tom slučaju, narudžba će biti automatski ispravljena s eliminacijom nedostupnog proizvoda i korisnik će biti odmah obaviješten e-mailom.
 3. Ukoliko korisnik zatraži otkazivanje narudžbe, raskidom ugovora, Istarski tartuf će vratiti uplaćeni iznos u roku od 30 dana od trenutka kada je Istarski tartuf saznao za kupčevu odluku o raskidu ugovora.

Članak 6 – Ponuđeni proizvodi

 1. Istarske tržnice tartufa:

Tartufi, proizvodi i dodaci na bazi tartufa.

 1. Ponuda je detaljnije na našoj web stranici na poveznici: https://www.tartufoistriano.com/negozio/

Članak 7 - Načini plaćanja i cijene

 1. Cijena proizvoda bit će ona koja je s vremena na vrijeme naznačena na stranici, osim u slučaju očite greške.
 2. U slučaju pogreške, Istarski tartuf će obavijestiti kupca u najkraćem mogućem roku, što će omogućiti potvrdu narudžbe u pravom iznosu ili otkazivanje. U svakom slučaju, istarski tartufi neće biti obvezni isporučiti ono što se prodaje po nižoj cijeni koja je pogrešno navedena.
 3. Cijene stranice uključuju PDV i ne uključuju troškove dostave. Cijene su podložne promjenama u bilo kojem trenutku. Promjene ne utječu na narudžbe za koje je potvrda narudžbe već poslana.
 4. Nakon što su željeni proizvodi odabrani, bit će dodani u košaricu. Bit će dovoljno slijediti upute za kupnju, unositi ili provjeravati tražene podatke u svakom koraku procesa. Podaci o narudžbi mogu se promijeniti prije plaćanja.
 5. Plaćanje se može izvršiti putem:

PayPal, kreditne kartice i bankovni prijenos

Članak 8 - Isporuka

 1. Istarski tartuf vrši otpremu po cijelom talijanskom području. Nakon narudžbe mogu se zatražiti dodaci za dostavu u Veneciju, Campione d'Italia, Livigno, manje otoke i udaljene lokacije.
 2. Istarski tartuf će vršiti dostavu samo na dom korisnika, što je osigurano prilikom kupnje.
 3. Isporuka se u pravilu vrši u roku od 1-2 radna dana, ili, ako nije naveden datum isporuke, unutar predviđenog roka u trenutku odabira načina isporuke i, u svakom slučaju, u roku od maksimalno trideset dana od datuma potvrde.
 4. Ako dostava nije moguća, narudžba će biti poslana u skladište. U tom slučaju u obavijesti će biti navedeno mjesto gdje se narudžba nalazi i kako dogovoriti novu isporuku.
 5. Ukoliko niste u mogućnosti biti prisutni na mjestu dostave u dogovoreno vrijeme, molimo Vas da nas ponovno kontaktirate radi dogovora o novom terminu isporuke.
 6. Ako se isporuka ne može izvršiti iz razloga koji se ne mogu pripisati nama nakon trideset dana od datuma kada je narudžba dostupna za isporuku, pretpostavit ćemo da namjeravamo raskinuti ugovor.
 7. Kao rezultat raskida, iznosi će biti vraćeni, uključujući troškove dostave, isključujući sve dodatne troškove koji proizlaze iz odabira načina dostave koji nije uobičajeni ponuđeni način bez nepotrebnog odgađanja i, u svakom slučaju, u roku od 30 dana od datum isporuke.raskid ugovora. Prijevoz nastao raskidom ugovora može imati dodatne troškove koje će snositi kupac. Iznosi koji se odnose na kupnju svježih proizvoda neće biti vraćeni zbog njihove kvarljive prirode.
 8. Troškovi dostave padaju na teret kupca i izričito su istaknuti u trenutku narudžbe.

Članak 9 - Prijelaz rizika

1. Rizike u vezi s proizvodima snosi kupac od trenutka kada su oni povjereni kuriru. Vlasništvo nad proizvodima smatra se stečenim čim se primi potpuna isplata svih dospjelih iznosa u vezi s njima, uključujući troškove dostave, ili u trenutku isporuke, ako se to dogodi kasnije. Dostupna je usluga osiguranja za pokrivanje štete i gubitka robe. Ova usluga isključuje moguću kvarljivost proizvoda uzrokovanu kašnjenjem isporuke od strane prijevoznika i mora se zatražiti prije narudžbe.

Članak 10 - Jamstvo i komercijalna usklađenost

 1. Prodavatelj je odgovoran za sve nedostatke u proizvodima ponuđenim na stranici, uključujući neusklađenost artikala s naručenim proizvodima, u skladu s odredbama talijanskog zakona.
 2. Ako je kupac sklopio ugovor kao potrošač ili bilo koja fizička osoba koja djeluje na stranici u svrhe koje nisu povezane s bilo kojom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću koja se obavlja, ovo jamstvo vrijedi pod uvjetom da se kvar pojavi u roku od 24 mjeseca od datuma isporuke proizvoda ili u roku od 1 mjeseca od isteka roka valjanosti istih; da kupac podnese službenu reklamaciju u vezi s nedostatkom u roku od najviše 2 mjeseca od dana kada je potonji prepoznao nedostatak; da je online obrazac za povrat ispravno popunjen.
 3. U slučaju nesukladnosti, korisnik koji je sklopio ugovor kao potrošač imat će pravo dobiti vraćanje sukladnosti proizvoda bez naknade, popravkom ili zamjenom, ili dobiti odgovarajuće smanjenje cijene ili raskid ugovora.u odnosu na spornu robu i posljedični povrat cijene.
 4. Sve troškove povrata neispravnih proizvoda snosi prodavač. Moguća pokvarljivost proizvoda uzrokovana kašnjenjem u isporuci od strane prijevoznika ne može se pripisati Istarskom tartufima.

Članak 11 - Povlačenje

 1. U skladu s važećim zakonskim odredbama, kupac ima pravo odustati od kupnje bez kazne i bez navođenja razloga, u roku od 14 dana sukladno čl. 57. Zakonske uredbe 206/2005 počevši od dana primitka proizvoda.
 2. U slučaju višestrukih kupnji koje kupac izvrši jednom narudžbom i isporučuje odvojeno, rok od 30 dana počinje teći od datuma primitka posljednjeg proizvoda.
 3. Korisnik koji namjerava iskoristiti pravo na odustajanje mora ga priopćiti Istarskom tartuf izričitom izjavom koju može poslati preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu:

Coslovich Food c / o MBE2960          
Stara istarska cesta, 2    
34148 Trst (TS)      
Italija

 1. Kupac mora ostvariti pravo na odustanak i slanjem bilo koje izričite izjave koja sadrži odluku o odustajanju od ugovora ili pak prosljeđivanjem standardnog obrasca za odustanak, prema Dodatku I, dio B, Zakonska uredba 21/2014, koja nije obvezna.
 2. Roba se mora vratiti na:

Coslovich Food c / o MBE2960          
Stara istarska cesta, 2    
34148 Trst (TS)      
Italija

 1. Robu je potrebno vratiti netaknutu, u originalnom pakiranju, kompletnu u svim dijelovima i priloženu poreznu dokumentaciju. Ne dovodeći u pitanje pravo na provjeru usklađenosti s gore navedenim, stranica će vratiti iznos proizvoda koji su podložni povlačenju u roku od maksimalno 14 dana, isključujući troškove dostave.
 2. Kako zahtijeva čl. 56. st. 3. Zakonske uredbe 206/2005, izmijenjene Zakonskom uredbom 21/2014, stranica može obustaviti povrat dok se roba ne primi ili dok kupac ne dokaže da je vratio robu.
 3. Pravo na odustanak neće vrijediti ako su usluge i proizvodi od istarskog tartufa uvršteni u kategorije art. 59. Zakonske uredbe 206/2005.
 4. Stranica će izvršiti povrat novca koristeći isti način plaćanja koji je kupac izabrao tijekom kupnje. U slučaju plaćanja bankovnom doznakom, a ako korisnik namjerava iskoristiti svoje pravo na odustajanje, mora navesti bankovne podatke: IBAN, SWIFT i BIC potrebne za povrat.

Članak 12 - Obrada podataka

 1. Podaci o kupcu obrađuju se u skladu s odredbama zakona o zaštiti osobnih podataka, kako je navedeno u posebnom odjeljku koji sadrži podatke sukladno čl. 13 Uredba EU 2016/679 (Politika privatnosti).

Članak 13. – Zaštitna klauzula

1. U slučaju da je jedna od klauzula ovih Općih uvjeta iz bilo kojeg razloga ništavna, to ni u kojem slučaju neće ugroziti valjanost i usklađenost s ostalim odredbama sadržanim u ovim Općim uvjetima prodaje.

Članak 14 - Kontakti

1. Svaki zahtjev za informacijama može se poslati e-mailom na sljedeću adresu [email protected] i telefonom na sljedeći broj telefona: +385915557028.

Članak 15. - Mjerodavno pravo i nadležni sud

 1. Ovi Opći uvjeti prodaje regulirani su talijanskim zakonom i tumače se na temelju njega, ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo prevladavajuće imperativno pravilo u zemlji uobičajenog prebivališta kupca. Slijedom toga, tumačenje, izvršenje i prestanak Općih uvjeta prodaje podliježu isključivo talijanskom zakonu.
 2. Sve sporove inherentne i/ili posljedične istih mora rješavati isključivo talijansko pravosudno tijelo. Konkretno, ako je korisnik potrošač, sve sporove mora rješavati sud u mjestu prebivališta ili prebivališta istog prema važećem zakonu.

Ovi uvjeti su sastavljeni 01.04.2021.